Zwroty i reklamacje

ZWROT TOWARU I REKLAMACJE
15.
Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania lub daty jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera.Warunkiem jest przesłanie za pomocą poczty elektronicznej lub na adres wydawnictwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy najpóźniej 14 dnia, licząc od daty otrzymania towaru lub daty doręczenia towaru przez operatora pocztowego lub kuriera. W ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych należy wysłać lub dostarczyć towar do wydawnictwa w nienaruszonym stanie. W przypadku odsyłania towaru należy tego dokonać na własny koszt. Oświadczenie o zwrocie towaru (odstąpieniu od umowy) klient może złożyć na formularzu przedstawionym w pkt  pkt 25 na końcu niniejszego regulaminu, jednak korzystanie ze wskazanego formularza nie jest  obowiązkowe.
16.
Zwrot kosztów towaru i kosztów przesyłki towaru do zamawiającego, jakie Klient poniósł, płacąc za zamówienie, w przypadku odstąpienia od umowy (pkt. 15 Regulaminu) zostanie dokonany na wskazane konto bankowe lub na adres klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconego towaru.
17.
W przypadku niezgodności towaru z umową (zamówieniem) lub wady towaru prosimy o kontakt e-mailowy (poprzez Formularz kontaktowy) lub telefoniczny. Ustosunkowujemy się do uwag Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności lub wad towaru.
18.
Wady fabryczne powinny być zgłaszane w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania, wady powstałe podczas transportu – w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania towaru lub daty doręczenia towaru przez operatora pocztowego lub kuriera.
19.
Po uwzględnieniu reklamacji będziemy prosili o przesłanie reklamowanego towaru ze wskazaniem jego wad przesyłką poleconą za pomocą Poczty Polskiej. Towar z wadami lub uszkodzony podczas transportu zostanie wymieniony na pełnowartościowy. Jeśli nie istnieje możliwość wymiany, to gwarantujemy zwrot pieniędzy.
20.
W przypadku niezgodności towaru z umową lub jego wad (pkt. 17 Regulaminu) Klient otrzyma także zwrot kosztów, jakie ewentualnie poniósł przy odsyłaniu towaru. Pieniądze zostaną wpłacone na wskazane konto bankowe lub przesłane na adres klienta w ciągu 7 dniu od otrzymania zwróconego towaru.